Coördinator- Taalopleiding en studiebegeleiding

Solliciteer nu

Solliciteer nu

Upload CV (doc, docx, pdf)

Omschrijving

Functieomschrijving

Eurospeak is specialist in taalopleidingen en studiebegeleiding op maat.

Als coördinator / administratief-medewerker van Eurospeak – Metodika staat u in voor de administratieve en coördinerende taken.

Uw verantwoordelijkheden zijn:

 • Administratieve verwerking en opvolging van onze taalopleidingen en studiebegeleiding
 • Afname en planning van taaltesten en behoeftenanalyses
 • Onthaal van en contacten met klanten, cursisten, trainers/repetitoren in het N/F/E.
 • Aankoopfacturen controleren
 • Copywriting en uitwerking van mails en communicatie in het N/F/E, waaronder vorderingsrapporten, webteksten enzovoort.
 • Bestellen en beheren van les- en kantoorbenodigdheden.
 • Beheer van het gebouw en de leslokalen.
 • Administratieve ondersteuning van lesgevers en klanten: uitwerken van lesroosters en planningen, nazicht van cursusmateriaal.
 • Kwaliteitsbeheer via opvolging tevredenheidsenquêtes en lesobservaties.
 • Beheer van de lesgevers: trainers linken aan opdrachten, zorgen voor vervangingen indien nodig.
 • Eventueel optie lesopdrachten tot 6 uur per week maximum (vervangingen, kleinere opdrachten, e-learning, …)

Profiel

SOFT SKILLS:

 • Multitasker die zelfstandig werkt, deadlines en budgetten respecteert.
 • Cijferinzicht en goed analytisch vermogen
 • Alleen kunnen werken.
 • Klantgericht, flexibel en stressbestendig zijn.
 • Interesse voor/inzichten in (taal)opleidingen en begeleiding
 • Je bent een ‘people person’: je kan omgaan met verschillende soorten mensen, je coacht, ondersteunt en kan overtuigen.
 • Je bent communicatievaardig (ook schriftelijk)

HARD SKILLS:

 • Uitstekende pc-vaardigheden MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), actieve gebruiker van sociale media, ervaring of kennis van nieuwe technologieën (cloud applicaties, mobiele applicaties, LMS-platformen, videoconferenties…) is een plus.
 • Snel en foutloos tikken en gegevens invoeren en controleren.

 

Jobgerelateerde competenties

 • Ontwerpen van: Opleidingsplan
 • Briefwisseling sorteren, verdelen, frankeren en registreren
  E-mails behandelen
 • Ontwerpen van: Opleidingsprogramma
 • Een opleidingsorganisatie coördineren en aanpassen aan de pedagogische, sociale, economische, technische, … evoluties
 • Documenten invoeren en de lay-out verzorgen
  Documenten doorsturen en klasseren
 • Juridische documenten invoeren en de lay-out verzorgen (contracten, verslagen en vonnissen, …)
 • Het opleidingsaanbod bij (potentiële) deelnemers promoten
  Relaties met partners ontwikkelen
 • Opstellen van standaarden voor: Certificaten
 • Ontwerpen van: Opleidingscatalogus
 • Een organisatie boekhoudkundig en administratief beheren
 • De organisatie budgettair, administratief en op logistiek vlak opvolgen
 • Opstellen van standaarden voor: Tewerkstelling (jobs, beroepsprofiel, activiteiten, …)
 • Pedagogische, professionele, technische, … informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Professionele dossiers (klantendossiers, vorderingen, …) voorbereiden en opvolgen (bijwerken, afsluiten, …)
 • De pedagogische middelen en noden van de organisatie bepalen
  Acties voor competentieontwikkeling, werving en opleiding, … opstarten
 • Kennis delen, verworven kennis evalueren, testen en examens, … verbeteren
 • Het evaluatieproces voor opleidingen ontwerpen en opstarten
  Studies uitvoeren
 • Deelnemers pedagogisch en administratief opvolgen
  Het evaluatierapport opstellen en het aan de financiers, partners, … voorleggen
 • Verplaatsingen van de verantwoordelijke of van teamleden organiseren
 • Personeelsdossiers administratief opvolgen
  Aanwervingen en opleidingen logistiek organiseren
 • Ontwerpen van: Pedagogische instrumenten, standaarden, testen, …
 • De activiteiten van het pedagogische team plannen en coördineren (opleiders, gespreksleiders, deskundigen, …)
 • De activiteiten en het administratieve beheer van het personeel opvolgen en controleren
 • Gegevens voor de opvolging van de activiteit bijwerken (situatieoverzichten, resultatentabellen, …)
 • Een dienst of een organisatie leiden
 • Opstellen van standaarden voor: Opleidingen
 • Opstellen van standaarden voor: Competenties
 • Uitvoering van onderhoudscontracten opvolgen en controleren
 • De voorraad opvolgen, tekorten vaststellen
  Bestellingen plaatsen
 • Professionele dossiers, verslagen van vergaderingen, … coderen en archiveren
 • De opleidingsactiviteiten administratief en financieel opvolgen en controleren
 • Klanten, leveranciers, bezoekers ontvangen en oriënteren
  Boodschappen noteren en afspraken vastleggen

Persoonsgebonden competenties

 • Klantgerichtheid
 • Creativiteit
 • Resultaatgerichtheid
 • Plannen en organiseren
 • Communiceren
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Zelfstandigheid
 • Verantwoordelijkheid

Aanbod

Kies je liever voor een 4/5 contract, dan is dat ook mogelijk.

 • Een fijne, kleinere organisatie waar iedereen vanuit zijn/haar rol aan de kar trekt om vooruit te geraken.
 • Een job waarin je jezelf verder kan ontwikkelen.
 • Een organisatie die achter jou staat en vertrouwen schenkt.
 • Een marktconform loon. Het loonpakket wordt samengesteld op basis van jouw ervaring en aangevuld met maaltijdcheques en verschillende vergoedingen.